Nuria Saenz

Vogue

Manicure Naomi Gayoso
Photo Gonzalo Machado