Nuria Saenz

Grooming by Manu Moreno

Photo: Esmeralda Martin