Nuria Saenz

Elle

Hair and make-up by Pablo Iglesias

Photo: Xavi Gordo